Industrial Engineering Curriculum (Müfredat)

2015 yılı öncesi Öğretim müfredatı

FIRST YEAR - BİRİNCİ SINIF

FIRST SEMESTER - BİRİNCİ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

MATH101

Calculus I - Kalkülüs I

4

0

4

5

SCI101

Science of Nature I - Doğa Bilimleri I

3

2

4

7

ENG101

English I - İngilizce I

4

0

4

4

TURK101

Turkish I - Türkçe I

2

0

2

2

COMP101

Art of Computing I - Programlama Sanatı I

3

2

4

6

PDA101

Professional Development Activities

- Profesyonel Gelişim Aktiviteleri

1

1

0

1

HUM101

Understanding the Contemporary World

- Çağdaş Dünyayı Anlamak

3

0

3

5

 

Total - Toplam

20

5

21

30

 

SECOND SEMESTER - İKİNCİ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

MATH102

Calculus II - Kalkülüs II

4

0

4

5

SCI102

Science of Nature II - Doğa Bilimleri II

3

2

4

7

ENG102

English II - İngilizce II

4

0

4

4

TURK102

Turkish II - Türkçe II

2

0

2

2

IE102

Exploring Profession - Mesleği Tanımak

3

2

4

6

PDA102

Professional Development Activities 

- Profesyonel Gelişim Aktiviteleri

1

1

0

1

HUM102

Imagining the Future - Geleceği Hayal Etmek

3

0

3

5

 

Total - Toplam

20

5

21

30

 

SECOND YEAR - İKİNCİ SINIF

THIRD SEMESTER - ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

IE197 Summer Training I - (Preperation for Professlonal Life) - Yaz Stajı I (İş Hayatını Öğrenme Programı)       -
- Sanayi Tecrübesi        

MATH203

Linear Algebra - Lineer Cebir

3

0

3

5

IE221

Probability - Olasılık

3

0

3

6

IE213

Mathematical Modeling - Matematiksel Modelleme

4

0

4

7

COMP201

Object Oriented Programming

- Nesne Tabanlı Programlama

3

2

4

6

IE201

Developing Entrepreneurial Skills

- Girişimcilik Yeteneklerinin Geliştirilmesi

3

0

3

4

HIST201

History of Modern Turkey I - Modern Türkiye Tarihi I

2

0

2

2

 

Total - Toplam

18

2

19

30

 

FOURTH SEMESTER - DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

  Industry Experience - Sanayi Tecrübesi        

COMP204

Database Management Systems - Veritabanı Yönetim Sistemleri

3

0

3

5

IE222

Statistics - İstatistik

4

0

4

7

IE212

Deterministic Optimization - Deterministik Optimizasyon

4

0

4

7

IE242

Business Process Analysis and Design

- İş Süreçleri Analizi ve Tasarımı

3

0

3

5

ECONXXX

Economics for Engineers  (Non-technical) - Mühendislik Ekonomisi (Sosyal)

3

0

3

4

HIST202

History of Modern Turkey II - Modern Türkiye Tarihi II

2

0

2

2

 

Total - Toplam

19

0

19

30

 

THIRD YEAR - ÜÇÜNCÜ SINIF

FIFTH SEMESTER - BEŞİNCİ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

IE297

Summer Training II - (Preperation for Professlonal Life) - Yaz Stajı II (İş Hayatını Öğrenme Programı)

 

-

-

  Industry Experience      

IE375

Production and Service Systems Management II

- Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi II

4

0

4

6

IE325

System Simulation - Sistem Simulasyonu

3

2

4

6

IE335

Stochastic Models - Stokastik Modeller

3

0

3

5

IE395

Decision and Risk Analysis - Karar ve Risk Analizi

3

0

3

5

IE375

Financial and Managerial Accounting

- Finansal ve Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

 

Elective (Non-technical) - Sosyal Seçmeli

3

0

3

3

 

Total

19

2

20

30

 

SIXTH SEMESTER - ALTINCI DÖNEM

Code

Course

T

P

Credits

ECTS

  Industry Experience - Sanayi Tecrübesi        

IE376

Production and Service Systems Management II

- Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi II

4

0

4

6

IE346

Engineering Economic and Cost Analysis

- Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi

3

0

3

5

IE380

Quality Control and Assurance

- Kalite Kontrol Yönetimi

3

0

3

4

IE326

Business Analytics

- İş Analitiği

3

0

3

5

 

Elective - Seçmeli

3

0

3

5

 

Elective (Non-technical) - Sosyal Seçmeli

3

0

3

5

 

Total - Toplam

19

0

19

30

 

 

FOURTH YEAR - DÖRDÜNCÜ SINIF

SEVENTH SEMESTER - YEDİNCİ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

IE397

Summer Training III - (Preperation for Professlonal Life) - Yaz Stajı III (İş Hayatını Öğrenme Programı)

 

 

-

-

IE497

Senior Design Project I - Bitirme Projesi I

4

0

4

10

OHS401

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

2

IE197 Summer Training I - Yaz Stajı I - - - 4

 

Elective - Seçmeli

3

0

3

5

 

Elective - Seçmeli

3

0

3

5

 

Elective (Non-technical) - Sosyal Seçmeli

3

0

3

4

 

Total - Toplam

15

0

15

30

 

EIGHTH SEMESTER - SEKİZİNCİ DÖNEM

Code

Course - Ders

T

P

Credits

ECTS

  Industry Experience - Sanayi Tecrübesi        

        IE498

Senior Design Project II - Bitirme Projesi II

4

0

4

10

IE297

Summer Training II - Yaz Stajı II

-

-

-

5

IE397

Summer Training III - Yaz Stajı III

-

-

-

6

 

Elective - Seçmeli

3

0

3

5

 

Elective (Non-technical) - Sosyal Seçmeli

3

0

3

4

 

Total - Toplam

10

0

10

30


Odak Alanlar

 Yöneylem Araştırması, İşletme Yönetimi, Üretim ,Finans Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Enerji Sistemleri, Sosyo-teknik Sistemler