Doç. Dr. İbrahim Akgün (Bölüm Başkanı)

Doktora: Bilkent University, 2006

Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

E-posta: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://aves.agu.edu.tr/ibrahim.akgun/


Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu (Rektör)

Doktora: Wichita State University, 1989

Araştırma Alanları: Simülasyon, Çizelgeleme, Metasezgiseller, Esnek İmalat Sistemleri, İmalat Sistemlerinin Analizi, Kanser Tarama Sistemleri ve Güdümlü İlaç Sistemleri

E-posta: sabun@agu.edu.tr


Doç. Dr. Zübeyir Çınkır

Doktora: University of Georgia, 2007

Araştırma Alanları: Aritmetik Geometri, Kombinatorik ve Çizge Teorisi, Cebirsel/Analitik Sayılar Teorisi ve Toeplitz Matrisleri

E-posta: zubeyir.cinkir@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://people.agu.edu.tr/zcinkir/

 


 

 

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Gören

Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2009

Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Akıllı Şebekeler, Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi, Stokastik Modelleme, Simülasyon, Uygulamalı Olasılık, Kesikli Optimizasyon ve Metasezgiseller

E-posta: selcuk.goren@agu.edu.tr


Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sütçü

Doktora: University of Illinois Urbana Champaign, 2014

Araştırma Alanları: Karar verme Analizi, Bilgi Teorisi, Fayda Teorisi, Olasılık teorisi, Çok değişkenli karar verme, Simulasyon, Kısmi bilgi ile karar verme, Bilgi tabanlı karar verme

E-posta: muhammed.sutcu@agu.edu.tr


Eğitmen Ayten Paşayiğit

Lisans: Galatasaray Üniversitesi, 2006

Araştırma/Çalışma Alanları : Lojistik, Tedarik Zinciri Yonetimi, Is Gelistirme, Marka Yonetim & Pazarlama, Yeni Urun Planlama Yonetimi

E-posta : ayten.pasayigit@agu.edu.tr


Uzman Ömer Batuhan Kızılışık

Lisans: Bilkent Üniversitesi, 1998

Y.Lisans : Bilkent Üniversitesi, 2001

Doktora : Abdullah Gül Üniversitesi, 2015 (devam)

Araştırma Alanları: Çizelgeleme

E-posta adresi: omerbatuhan.kizilisik@agu.edu.tr


Arş. Grv. Betül Kayışoğlu

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) , 2006

Y.Lisans: Erciyes Üniversitesi, 2014

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Network Optimizasyonu, İnsani Yardım Lojistiği

E-posta adresi: betul.kayisoglu@agu.edu.tr


Arş. Grv. Şeyma Bekli

Lisans : Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Çizelgeleme, Gürbüz Çizelgeleme, İnsani Yardım Lojistiği, Matematiksel Modelleme, Sezgisel Modeller

E-posta adresi: seyma.bekli@agu.edu.tr


Arş. Grv. Hasan Bayrak

Lisans : Erciyes Üniversitesi, 2014

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Kompozit Malzemeler

E-posta adresi: hasan.bayrak@agu.edu.tr


Arş. Grv. Abdulkerim Benli

Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011

Y. Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Çok Seviyeli Optimizasyon, Serim Engelleme

E-posta adresi: abdulkerim.benli@agu.edu.tr