Lisansüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alabilmesi için,

a) en az 21 kredilik ders alması b) Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavını başarıyla geçmesi c) IE500 Yüksek Lisans Seminer  ve GCC1001 Introduction to Scientific Research derslerini tamamlaması d) Yüksek Lisans çalışma alanıyla ilgili en az 1 makale'yi SCI indeksi ile taranan bir dergiye yayınlanması amacıyla göndermiş olması gerekmektedir.

Lisanüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden doktora yeterlilik sınavına başvuru yapabilmek için, 

a) en az 21 kredilik ders alması bGCC1001 Introduction to Scientific Research dersini tamamlaması c) Çalışma alanıyla ilgili  ilgili en az 1 makale'yi SCI indeksi ile taranan bir dergiye yayınlanması amacıyla göndermiş olması gerekmektedir.

Lisanüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi alabilmesi için, 

a) en az 21 kredilik ders alması b) Doktora Tezi Savunma Sınavını başarıyla geçmesi c) IE600 Doktora Seminer  ve GCC1001 Introduction to Scientific Research derslerini tamamlaması d) Doktora alanıyla ilgili en az 1 makale (SCI indeksi ile taranan bir dergide) yayınlamış olması gerekmektedir.


Ders gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir:

Zorunlu Dersler (4 Ders)

IE511 – Modelleme ve Optimizasyon (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE521 – Olasılık Teorisi (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE534 – Risk Modelleme, Değerlendirme ve Yönetimi (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

GCC1001 –  Bilimsel Araştırmaya Giriş (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE501 – Optimizasyon Matematiği (Doktora Programı için zorunlu)

Seçmeli Dersler (3 Ders)

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Öğrencileri, zorunlu dersler haricinde 3 tane seçmeli dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar.  Bu dersler, Endüstri Mühendisliği Bölümü dersleri olmak zorunda değildir, diğer bölüm derslerinden de seçim yapılabilir. Endüstri Mühendisliği lisansüstü dersleri ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İzlenceleri (İngilizce)