Endüstri mühendisliğinin tanımı nedir?

Endüstri mühendislerinin çok farklı sektörlerde çok farklı işler yapması nedeniyle,  endüstri mühendisliğinin formal bir tanımını vermek ve sınırlarını çizmek çok zor olsa da, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Endüstri Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Industrial Engineers) tarafından verilen aşağıdaki tanım genel olarak kabul görmektedir:

“Endüstri mühendisliği, enerji, ekipman, bilgi, malzeme ve insandan oluşan girdiler kullanarak ürün ve hizmet üreten sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bütünleştirilmesi, kurulumu ve yönetimi ile uğraşır. Bunu gerçekleştirebilmek için, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerden özel bilgi ve yetenekleri, mühendislikte kullanılan analiz ve tasarım yöntemleri ve prensipleri ile bütünleştirir. Çok disiplinli bir yaklaşım ile karmaşık problemleri basitleştirerek, bilimsel yöntemler ışığında maliyet-etkin çözümler üretir.”