Endüstri Mühendisleri ne iş yapar ve ne tür özelliklere sahip olmalıdır?

Bir endüstri mühendisi, diğer tüm mühendisliklerde olduğu gibi, analiz yapar, problem çözer ve sistem tasarımı yapar. Ancak endüstri mühendisliğinin ilgi alanında olan sistemler, diğer mühendisliklerden çok daha farklıdır. Bir makine mühendisi makine sistemlerine, bir bilgisayar mühendisi bilgisayar sistemlerine, bir elektrik-elektronik mühendisi elektrik-elektronik sistemlere odaklanırken, endüstri mühendisliği, insan, makine, malzeme, bilgi, para ve enerji gibi kaynakları kullanan karmaşık sistemlere ve süreçlere odaklanmaktadır. Bu bağlamda, hem sağlık sistemi ve ulaştırma sistemi gibi stratejik seviyedeki sistemler, hem de hasta kabul sistemi ve araç planlama sistemi gibi operasyonel seviyedeki sistemler endüstri mühendisinin ilgi alanına girmektedir. Bu durum, endüstri mühendislerinin daha farklı akademik ve kişisel becerilere sahip olmasını ve farklı bir yaklaşımla problemleri ele almasını gerektirmektedir.

Bir endüstri mühendisi, bir mühendisten beklenen fonksiyonları (analiz yapma, problem çözme, tasarım yapma) yerine getirirken, sistemin tüm unsurlarını dikkate almak, bütünsel yani sistem bakış açısı ile bakmak durumundadır. Endüstri mühendisinin, sadece sistemdeki belirli unsurları dikkate alarak problem çözme, analiz yapma ve tasarım yapma lüksü yoktur. Endüstri mühendisi, çok yönlü ve çok amaçlı düşünerek çözümler geliştirmelidir. Karmaşık sistemleri ve problemleri yönetilebilir kılmak ve çözümler üretebilmek için analitik düşünce yeteneğini kullanarak sistemleri/problemleri analiz edebilmeli, önemli unsurları belirleyerek çözümler üretebilmeli ve sistemleri tasarlayabilmelidir. Bunları yaparken de, bilgisayar ve bilişim teknolojileri ile  optimizayon, simülasyon ve istatistik gibi çeşitli teknikleri yaratıcı bir şekilde kullanabilmelidir. Endüstri mühendisleri, problemlere çözüm odaklı yaklaşmalı ve araştırmacı bir ruha sahip olmalıdır. Üzerinde çalıştıkları sistemi, “daha etkin, daha verimli, daha düşük maliyetli, daha karlı, daha kaliteli, daha hızlı, daha koordineli, ...” yapmak için yaratıcı çözümler üretmelidir. Bir endüstri mühendisinin, insan faktörünü göz ardı etme lüksü yoktur. Tam tersine, insan odaklı çözümler üretmek durumundadır. Bu bağlamda endüstri mühendisleri, sosyal ve yüksek iletişim becerisine sahip olmalıdır. Diğer yandan, bir endüstri mühendisinin, masanın başında oturarak veya bir odaya kapanarak işini yapması da mümkün değildir. Bu nedenle, hareketli bir yaşam tarzını sevmelidir. Endüstri mühendisi, yukarıdaki tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için, çok iyi seviyede planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır.