Lisans Programı Hakkında

Eğitim Programı

Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Ders Ön Koşul Zinciri

Akademik Kadro

Program Çıktıları

İşbirlikleri

Program Çıktıları Matrisi

İş Hayatını Öğrenme Programı (Staj)

Lisans Ders İçerikleri (Türkçe)


Vizyon

AGU Endüstri Mühendisliği Bölümünün vizyonu, endüstri mühendisliği alanında araştırma ve eğitim yoluyla toplumun ihtiyaçlarına ve karşılaştığı zorluklara cevap vermek suretiyle toplum için değer yaratan bir lider olarak tanınmaktır.

Misyon

AGU Endüstri Mühendisliği Bölümünün misyonu, yenilikçi ve kaliteli akademik programlar, ilgili araştırmalar ve toplumun değişen ihtiyaç ve zorluklarına akademi, endüstri ve hükümet ortaklığıyla cevap vermek yoluyla endüstri mühendisliği mesleğini geliştirmektir.

Eğitim aracılığıyla sosyal ve etik açıdan sorumluluk sahibi, hayat boyu öğrenme ile endüstri mühendisliğinin bilim ve sanatını kullanarak kurumları ve toplulukları için değer yaratma hususlarında kararlı girişimciler ve liderler yetiştirmekteyiz.

Araştırma aracılığıyla endüstri mühendisliği bilgi birikiminin sınırlarını genişletmekte, teknolojik yeniliği teşvik etmekte ve çok disiplinli bir akademik ortam oluşturarak toplumdaki endüstri mühendisliği pratiğini yönlendirmekteyiz.


Program Çıktıları

1. Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendilerini anlamak; etik sorun, sosyal haklar, değerler konusunda farkındalık kazanmak; kendine ve çevresine karşı sorumluluk sahibi olmak

2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematik ve sanata uzanan bir yelpazede faklı disiplinleri anlamak ve düşünce ile uygulama boyutunda disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek

3. Eleştirel düşünme, bilim ve teknolojide yenilikleri ve gelişmeleri takip etme, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde bulunmak

4. Grafik ve teknolojik araçları kullanarak sözlü ya da yazılı etkili iletişim kurmak ve İngilizceye hakim olmak

5. Birey ve takım olarak sorumluluk almak, bir birey ve çok disiplinli bir ekibin üyesi ya da lideri sıfatıyla etkili ve saygılı bir şekilde görev yapmak

6. Küresel, ekonomik ve çevresel bir bağlamda mühendislik çözümleri üretmek adına matematik, bilim ve mühendislik alanlarında kuramsal ve pratik bilgi edinmek ve bu bilgileri uygulamak

7. Araştırma tasarlamak ve uygulamak, deneyler yapmak, verileri analiz etmek ve yorumlamak

8. Uygun analitik yöntemler ve modelleme teknikleri kullanarak mühendislik sorunlarını belirlemek, tanımlamak, formülleştirmek ve çözmek

9. Mühendislik uygulaması için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanmak üzere meziyet ve deneyim kazanmak

10. Gerçekçi sınırlar içinde (ekonomik, sosyal, politik, etik, sağlık ve emniyet, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi)∙arzu edilen ihtiyaçları karşılamak için bir bileşen, süreç ya da entegre insan, malzeme, bilgi, sermaye, ekipman ve enerji sistemi tasarlamak, üretmek, uygulamak ve geliştirmek

11. Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bir bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak

12. Veri ve bilgiye nasıl erişeceğini, bunları nasıl yorumlayıp analiz edeceğini ve bilgiye dayalı karar vermek için nasıl kullanacağını bilmek

13. Birim, iş ve şirket düzeyinde yapılan analizde strateji ve eylem planı tanımlamak, seçmek ve gerekçelendirmek; seçilen stratejilerin uygulanmasında etkili ve yenilikçi eylemler geliştirmek

14. Planlanmamış bir gerçek dünya sorununun ilgili bileşenlerini belirlemek ve analiz etmek, bir çözüm işlemi geliştirmek için bunların sentezini yapmak, çözümü değerlendirmek ve çözümün kurumsal ya da sosyo-teknik sisteme etkisini belirtmek

15. İnsan sermayesi, malzeme, bilgi, ekipman ve enerjiyi içeren entegre üretim ve hizmet sistemlerindeki sorunlar için, kaliteli, düşük maliyetli ve zamanında verilen ürün ve hizmeti başarmak için uygun her an disiplinlerarası bir yaklaşım da benimseyerek, yeni modelleme ve/veya analitik çözüm stratejileri geliştirmek

16. Etkili sayısal ve deneysel araçlar kullanarak kararları desteklemek amacıyla bilgisayar platformunda çözüm stratejilerini uygulamak

17. Üretim süreçleri, servis sistemleri tasarımı ve işletimi, üretim planlama ve kontrol, modelleme ve optimizasyon, stokastik ve istatistik gibi alanla alakalı çok sayıdaki konunun birkaçında güçlü bir altyapıya sahip olmak

18. Çeşitli eğitim, toplum ve kültür altyapısına sahip insanlardan müteşekkil bir ortamda etkili çalışmak.Dersler- Program Çıktıları Matrisi


Mühendislik Temel Alan Yeterliliği - Program Çıktıları Matrisi


Ulusal Alan Yeterliliği - Program Çıktıları Matrisi