Lisansüstü Programı Hakkında

Eğitim Programı

Başvuru Koşulları

Uzmanlık Alanları

Akademik Kadro

Lisansüstü Öğrencilerimiz

İşbirlikleri

Lisansüstü Ders İçerikleri (Türkçe)


Lisanüstü Program Hakkında

Bölümümüzün Lisanüstü Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşmaktadır. Aşağıda; programların odaklandığı uzmanlık alanları ve başvuru koşulları bulunmaktadır. Yan menüde ise Ders Paket içerikleri ve mezuniyet koşullarına ulaşabilirsiniz.

Tüm lisansüstü öğrencileri, tam zamanlı araştırma asistanı olarak, araştırma projelerine katılımları konusunda teşvik edilirler. Araştırma projeleri, TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği kapsamındaki programlar ve sanayi tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca, yüksek nitelikli adaylar için vakfımızdan sağlanacak burslar bulunmaktadır.


Uzmanlık Alanları

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırmalar; üretim ve hizmet endüstrileri ile büyük ölçekli sosyo-teknik sistemlerdeki güncel sorunları anlama, model ve çözüm yöntemleri geliştirme ile karar desteği sağlamaya odaklanmaktadır. Bölüm, modelleme ve optimizasyon ile simülasyon ve olasılık/istatistik konularında güçlü bir altyapı sunmaktadır. Öğrenciler, bu altyapının üzerine, aşağıda belirtilen üç disiplinlerarası odak alanında uzmanlaşma imkânına sahiptirler:

Sürdürebilirlik: Çevre kirliliğine yol açmayan, doğal kaynakları ve enerjiyi koruyan, ekonomik olarak uygulanabilir, işçiler, toplum ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı süreçler kullanarak ürünler ve hizmetler üretmek.

Afet Yönetimi: Devletlerin, organizasyonların ve şirketlerin dayanıklılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için, doğal ve insan kaynaklı afetlerin (örneğin, deprem, toprak kayması ve terörizm) yönetiminde, analiz, modelleme ve bilimsel karar desteği sağlamak.

Sağlık Sistemleri: İyileştirilmiş sonuçları olan, güvenli, verimli ve maliyet-etkin sağlık hizmetinin sunulmasını sağlayan araç, metodoloji ve protokoller geliştirmek suretiyle, sağlık sistemlerinde verimliliği, üretkenliği ve hasta erişimini geliştirmek.


Başvuru Koşulları

  • 1 yıl üniversite seviyesi matematik eğitimi (matematik ve olasılık/istatistik) veren bir alanda lisans derecesi. Örneğin, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İşletme Yönetimi, İstatistik, Bilgisayar Bilimi/Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği

  • Türk vatandaşları için, ALES sayısal bölümünden en az 80.

  • Uluslararası adaylar için, GRE sayısal bölümünden en az 160 puan (2011 yılı öncesi için 760 puan) ve GRE analitik yazım bölümünden en az 4.5 puan.

  • 2,75/4,00 veya daha yüksek bir mezuniyet not ortalaması.

  • İngilizce yeterlilik belgesi (Detaylar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesini ziyaret ediniz)

  • En az iki tavsiye mektubu

  • Kişisel beyan

  • Fakülte akademisyenleri ile mülakat