Endüstri Mühendisleri nasıl bir eğitim alırlar?

Endüstri mühendisleri, hem mühendislik hem de işletme alanını entegre eden bir eğitim alırlar. Bu eğitim, mühendislik ve işletme alanlarından alınacak dersler ve içeriklerine bağlı olarak çok farklı şekillerde tasarlanabilir. Ancak hemen hemen tüm programlarda, olasılık, istatistik, optimizasyon, karar ve risk analizi, simülasyon, yöneylem araştırması, iş/süreç analizi, muhasebe, maliyet analizi, ekonomi, bilgisayar bilimi ve programlama gibi temel dersler öğretilir. Son dönemlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile teknoloji/inovasyon yönetimi ve girişimcilik konuları da endüstri mühendisliğinin ilgi alanları içine girmiş ve buna bağlı olarak endüstri mühendisliği programlarında yerini almaya başlamıştır.

Temel derslerin üzerine alınacak sektör bazlı derslerle, endüstri mühendislerinin belirli alanlarda uzmanlaşmaları mümkündür. Örneğin, bir endüstri mühendisi, enerji, sağlık veya lojistik gibi çok farklı alanlarda uzmanlaşabilir. Ancak iyi bir endüstri mühendisi, bir bilgisayar mühendisi gibi bilgisayar kodu yazabilir; bir istatistikçi gibi istatistiksel analizler yapabilir; bir yönetim danışmanı gibi çalışabilir. Endüstri mühendisliği programları, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Karar Bilimi, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilimi gibi programlarla büyük oranda örtüşmektedir. Bu nedenle, endüstri mühendisleri söz konusu alanlarda da istihdam edilmektedir.