İş Hayatını Öğrenme Programı

AMAÇ

İş Hayatını Tanıma Programının amacı, Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı öğrencilerinin; (a) iş ortamını, iş ortamındaki ilişkileri, iş yapma kültürünü ve iş süreçlerini ilk elden tecrübe ederek öğrenmelerini sağlamak, (b) bir üretim/hizmet kuruluşunu dışarıdan bir gözle analiz ederek, müteakip yıllardaki derslerde, proje çalışmalarında ve iş hayatını tanıma programı kapsamında üzerinde çalışabilecekleri problem alanlarını tespit etmelerine imkân vermek, (c) bir üretim/hizmet kuruluşunun sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaları ve/veya AR-GE altyapısını güçlendirmeye katkıda bulunmaları için Üniversite-Sanayi İşbirliği ortamı oluşturmaktır. Ayrıca, kuruluşların; (a) akademik dünya ile ortaklaşa bir şekilde problemlerini ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan hususları tespit etmesini sağlamak, (b) bilimsel altyapıyla desteklenen çözüm önerileri ve proje fikirleri ile verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, (c) akademik dünyadan sürekli ve uzun vadeli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmalarını, mezun olduklarında iş hayatına hazır olmalarını, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamaktır.h

PROGRAM İÇERİĞİ

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim görecek tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca, iş hayatını tanıma programı kapsamında en az 22 hafta bir üretim/hizmet kuruluşunda çalışmakla yükümlüdür. İş Hayatını Tanıma Programı, 1, 2 ve 3’üncü sınıf sonunda olmak üzere, detayları aşağıda ve ilgili eklerde sunulan 3 farklı aşamada yürütülür. Programın yürütülmesinden, Endüstri Mühendisliği Bölümü İş Hayatını Tanıma Programı Komisyonu sorumludur. Öğrencilerin programda başarılı olabilmeleri için, her üç aşamayı başarılı olarak tamamlamaları gerekir. Programın genel olarak yaz döneminde yürütülmesi planlanmakla beraber, yeterli koşulları sağlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Bölümü İş Hayatını Tanıma Programı Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, eğitim-öğretim yılı içinde programa katılabilirler. Programın yürütüleceği üretim/hizmet kuruluşunun uygunluğuna, Komisyon karar verir.

İş Hayatını Tanıma Programının Aşamaları:  

İş Hayatını Tanıma Programı I (IE 197): Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programında 1’nci sınıftan 2’nci sınıfa geçen öğrencilere yönelik en az 6 haftalık (30 iş günü) bir programdır. Program hakkındaki detaylı bilgi, IE197 Ders İzlencesi ekinde ilgili web sayfasında yer almaktadır.

İş Hayatını Tanıma Programı II (IE 297): Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programında 2’nci sınıftan 3’üncü sınıfa geçen öğrencilere yönelik en az 8 haftalık (40 iş günü) bir programdır. Program hakkındaki detaylı bilgi, IE297 Ders İzlencesi ekinde ve ilgili web sayfasında yer almaktadır.

İş Hayatını Tanıma Programı III (IE 397): Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programında, 3’üncü sınıftan 4’üncü sınıfa geçen öğrencilere yönelik en az 8 haftalık (40 iş günü) programdır. Program hakkındaki detaylı bilgi, IE397 Ders İzlencesi ekinde ve ilgili web sayfasında yer almaktadır.


!!! İş Hayatını Öğrenme Programları ( Yaz Stajları ) ile ilgili form ve belgeleri indirmek için aşağıda bulunan bağlantıları takip ediniz !!!

IE Staj Süreç Haritası - IE Internship Program Process Flow

IE Staj Programı Kılavuzu - A Guide for Internship Program

IE Zorunlu Staj Kabul Formu - IE Mandatory Internship Application Form

IE Zorunlu Staj Dilekçesi - IE Mandatory Internship Petition

IE Staj Rapor Formatı - IE Internship Report Template

IE Stajyer Değerlendirme Formu - IE Intern Evaluation Form

IE197 Summer Training I Syllabus

IE297 Summer Training II Syllabus

IE397 Summer Training III Syllabus


Staj süreci Haritası