Projeler

Bölümümüzün akademik kadrosu tarafından yürütülen akademik projeler:

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İbrahim AKGÜN

(Proje) Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk GÖREN

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

Proje adı: Tesis Yeri Seçim Problemleri İçin Akış Tabanlı Modellerin ve Çözüm Metodolojilerinin Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 288.042 TL

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Ekim 2014 – Ekim 2017


Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Selçuk GÖREN

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

Proje adı: İşlem Süresi Değişkenliği ve Rastgele Makine Arızalanmalarına Tabi Çeşitli Atölye Tiplerinin Gürbüz ve/ veya Kararlı Çizelgelenmesi

Proje Bütçesi: 124.887,50 TL

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 2013 – 2016


(Proje) Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk GÖREN

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

Proje adı: Rüzgâr Hızlarının Makro-Mekânsal İstatistiksel Dağılımının Modellenmesi Ve Rüzgar Enerjisi Santralleri Entegre Sisteminin Farklı Rüzgâr Türbinleri Kullanılarak Ortalama Güç Üretim Seviyesi Ve Çeşitli Risk Ölçütlerine Göre Optimizasyonu


Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zübeyir ÇINKIR

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

Proje adı: Moleküler Çizgelerin Kirchhoff  İndekslerinin ve Metric Çizge Değişmezlerinin Alt ve Üst Sınırlarının Geliştirilmesi

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 2011 – 2014


Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İbrahim AKGÜN

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

Proje adı: Proje Yönetimi Kapsamında Serim Kesme/Önleme Modellerinin ve Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 200.100 TL

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Ekim 2014 – Ekim 2017


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İbrahim AKGÜN

Destekleyen Kuruluş: AGÜ

Proje adı: AGÜ Ar-Ge Faaliyetleri Altyapısının Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 423.900 TL

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 2014 – 2016