Uzmanlık Alanları

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırmalar; üretim ve hizmet endüstrileri ile büyük ölçekli sosyo-teknik sistemlerdeki güncel sorunları anlama, model ve çözüm yöntemleri geliştirme ile karar desteği sağlamaya odaklanmaktadır. Bölüm, modelleme ve optimizasyon ile simülasyon ve olasılık/istatistik konularında güçlü bir altyapı sunmaktadır. Öğrenciler, bu altyapının üzerine, aşağıda belirtilen üç disiplinlerarası odak alanında uzmanlaşma imkânına sahiptirler:

Sürdürebilirlik: Çevre kirliliğine yol açmayan, doğal kaynakları ve enerjiyi koruyan, ekonomik olarak uygulanabilir, işçiler, toplum ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı süreçler kullanarak ürünler ve hizmetler üretmek.

Afet Yönetimi: Devletlerin, organizasyonların ve şirketlerin dayanıklılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için, doğal ve insan kaynaklı afetlerin (örneğin, deprem, toprak kayması ve terörizm) yönetiminde, analiz, modelleme ve bilimsel karar desteği sağlamak.

Sağlık Sistemleri: İyileştirilmiş sonuçları olan, güvenli, verimli ve maliyet-etkin sağlık hizmetinin sunulmasını sağlayan araç, metodoloji ve protokoller geliştirmek suretiyle, sağlık sistemlerinde verimliliği, üretkenliği ve hasta erişimini geliştirmek.