Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ

AGU Endüstri Mühendisliği Bölümünün vizyonu, endüstri mühendisliği alanında araştırma ve eğitim yoluyla toplumun ihtiyaçlarına ve karşılaştığı zorluklara cevap vermek suretiyle toplum için değer yaratan bir lider olarak tanınmaktır


MİSYONUMUZ

AGU Endüstri Mühendisliği Bölümünün misyonu, yenilikçi ve kaliteli akademik programlar, ilgili araştırmalar ve toplumun değişen ihtiyaç ve zorluklarına akademi, endüstri ve hükümet ortaklığıyla cevap vermek yoluyla endüstri mühendisliği mesleğini geliştirmektir.

Eğitim aracılığıyla sosyal ve etik açıdan sorumluluk sahibi, hayat boyu öğrenme ile endüstri mühendisliğinin bilim ve sanatını kullanarak kurumları ve toplulukları için değer yaratma hususlarında kararlı girişimciler ve liderler yetiştirmekteyiz.

Araştırma aracılığıyla endüstri mühendisliği bilgi birikiminin sınırlarını genişletmekte, teknolojik yeniliği teşvik etmekte ve çok disiplinli bir akademik ortam oluşturarak toplumdaki endüstri mühendisliği pratiğini yönlendirmekteyiz.