Yan Dal Programı

Abdullah Gül Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nin  5. Maddesinde belirtilen hususlara istinaden, Endüstri Mühendisliği yandal programı müfredatı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Öğrencilerin, toplam 30 AKTS olmak üzere aşağıdaki listeden en az 6 dersi alması zorunludur.

Abdullah Gül Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nin  5.Maddesinin 5. Fıkrasında “Yan Dal Programında, Anadal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere toplam 20 AKTS’den az olmamak kaydı ile en az 4 ders alınması zorunludur” hükmü gereğince öğrencinin 20 AKTS ve 4 ders şartını aşağıda belirtilen dersler ile tamamlayamaması durumunda, en az 5 AKTS’lik bölüm seçmelisi dersleri ile yukarıda belirtilen şartı sağlayabilirler.

 

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Pratik

 

Kredi

 

ECTS

IE 221

Probability

3

0

3

6

IE 213

Mathematical Modeling

4

0

4

7

IE 212

Deterministic Optimization

4

0

4

7

IE 325

System Simulation

3

2

4

7

IE 335

Stochastic Models

3

0

3

5

IE 395

Decision and Risk Analysis

3

0

3

5

IE 222

Statistics

4

0

4

7

IE 242

BusinessProcesssAnalysis

3

0

3

5

IE326

Business Analytics

3

0

3

5

IE375

Production and Service Systems Management I

4

0

4

6

IE 376

Production and Service Systems Management II

4

0

4

6