Komisyonlar

Endüstri Mühendisliği Bölümü Komisyonlar ve Sorumluları

 

Mezuniyet ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Ramazan Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Betül Çoban

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Satıç

Ar. Gör. Dr. Betül Kayışoğlu

Kalite Güvence ve Akreditasyon Sistemi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Betül Çoban

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gören

Ar. Gör. Dr. İsmet Söylemez

Ar. Gör. Dr. Betül Kayışoğlu

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Ramazan Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Satıç

Ar. Gör. Mehmet Eren Nalici

Araştırma-Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Ramazan Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Kara

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Kaya

Ar. Gör. Kübra Nur Şahin

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gören

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Satıç

Ar. Gör. Sami Kaya

Ar. Gör. Kübra Nur Şahin

Etkinlik, Tanıtım ve Topluma Katkı

Dr. Öğr. Üyesi Betül Çoban

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gören

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Kara

Ar. Gör. İbrahim Tümay Gülbahar

Ar. Gör. Sami Kaya